Тема: Набір працівників. Процес набору потенційних працівників або службового просування персоналу, його етапи.

1. Штат соціологічної служби/центру. Рівні компетенцій персоналу.

2. Етапи набору потенційних працівників.

3. Методики, які використовують під час набору працівників.

4. Контроль роботи та умови службового просування персоналу.

Основні поняття:персонал, спеціаліст, фахівець, професіонал, компетентність, компетенція, досвід.

Практичне завдання: 1)в літературі знайти методики, які використовують під час набору працівників в соціологічні, соціальні, державні служби/центри. 2) Змоделювати на занятті ситуацію набору потенційного працівника з проведенням цієї методики.

3) Підготувати письмове повідомлення «Досвід організації роботи соціологічної служби/фірми»

4) Підготуйте письмово (роздрукуйте) оголошення про прийом на роботу до соціологічного центру: менеджера польового відділу/ супервайзера/ інтерв’юерів, з зазначенням основних обов’язків, вимог до кандидатів.

5) Підготувати власне резюме

Література:

1. Как провести Тема: Набір працівників. Процес набору потенційних працівників або службового просування персоналу, його етапи. социологическое исследование: В помощь идеол.активу / [ред. М.К. Горшков и Ф.Э. Шеречи]. – М.: Политиздат, 1985 − 223 с.

2. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии / Элизабет Ноэль – М.: АВА-ЭСТРА, 1993 − 272 с.

3. Панина Н.В. Технология социологического исследования / Панина Н.В. – К.: Наукова думка, 1998 − 232 с.

4. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программы, методы / Ядов В.А. – М.: Наука, 1987 − 248 с.

5. Мангейм Дж. Б. Политология. Методы исследования / Мангейм Дж. Б., Рич Р.К.; пер. с англ. – М.: Весь мир, 1997. − 544 с.

6. Майзенберг М.Н. Социальные аспекты проблемы привлечения и удержания персонала // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. – М., 23-24 октября 2008 – CD.

7. Михеева Л.Д. Проблемы Тема: Набір працівників. Процес набору потенційних працівників або службового просування персоналу, його етапи. адаптации молодых специалистов в контексте корпоративной культуры // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. – М., 23-24 октября 2008 – CD.

8. Московская А.А. Кадровые стратегии российских компаний: между индустриальным и информационным обществом // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. – М., 23-24 октября 2008 – CD.

9. Ободков Е.А. Деловой имидж персонала – главный ресурс в успехе бизнеса // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. – М., 23-24 октября 2008 – CD.

10. Процесс социального исследования. Вопросы методологи, методики и организации марксистко-ленинских социальных исслеований /Пер. с нем. А.Г. Шестакова и И.Н Марасанова. – М.: Прогресс, 1975. – С.532-534.


documentauszrav.html
documentauszyld.html
documentautafvl.html
documentautanft.html
documentautauqb.html
Документ Тема: Набір працівників. Процес набору потенційних працівників або службового просування персоналу, його етапи.